widerøe-thetravelinspector.jpg

WF Holding er eit eigarselskap som eig flyselskapet Widerøe AS. Havila Holding er medeigar gjennom Fjord1 som eig 34 prosent av WF Holding.